Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách so splatnosťou do 1 roka (vrátane) v % p.a.

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov
365bank1,00%1,50%1,50%1,75%
BKS Bank0,50%0,65%2,50%2,50%
ČSOB0,00%0,01%1,50%2,00%
FIO Banka3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%
J&T Banka3,20%3,30%3,50%
mBank0,01%0,01%0,01%0,10%
Prima banka1,80%
Privatbanka0,05%0,10%0,20%3,00%
Raiffeisen2,00%
Slovenská Sporiteľňa0,01%2,50%2,00%2,00%
Tatra banka1,50%2,00%
Unicredit2,00%2,50%3,00%
VÚB0,01%0,01%1,50%0,30%1,70%
posledná aktualizácia 17.6.2024

Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách so splatnosťou nad 1 rok (vrátane) v % p.a.

1 rok2 roky3 roky4 roky5 rokov
365bank1,75%0,30%0,30%0,30%
BKS Bank2,50%
ČSOB2,00%2,50%2,50%
FIO Banka3,00%2,70%2,60%2,60%2,60%
J&T Banka3,50%3,00%3,00%2,50%2,50%
mBank0,10%
Prima banka1,80%2,00%2,20%2,20%2,20%
Privatbanka3,00%3,20%3,60%3,30%3,00%
Raiffeisen2,00%2,50%2,50%
Slovenská Sporiteľňa2,00%2,00%2,50%
Tatra banka2,00%2,50%2,50%
Unicredit3,00%
VÚB1,70%2,00%2,50%0,10%
posledná aktualizácia 17.6.2024

Vyššie uvedené sadzby termínovaných vkladov vychádajú z aktuálnych cenníkov jednotivých bánk a týkajú sa termínovaných vkladov ponúkaných samostatne bez viazanosti na iný investičný produkt. Zvyčajne však banky požadujú aby mal klient otvorený aj bežný účet. Niektoré banky vyžadujú minimálny objem vložených prostriedkov na založenie termínovaného vkladu. 

V tabuľke vyššie uvádzame len banky, ktoré ponúkajú zriadenie termínovaných vkladov pre fyzické osoby. Zoznam všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku pod licenčným dohľadom NBS nájdete tu.


Vyskúšajte si našu kalkulačku úrokového výnosu z termínovaného vkladu tu.


Aktuálne depozitné a refinančné sadzby Európskej centrálnej banky (ECB)

Depozitná 1-dňová sadzbaHlavná refinančná sadzbaRefinančná 1-dňová sadzba
3,75%4,25%4,50%
platí od 6.6.2024

Posledné zasadnutie ECB sa konalo 6.6.2024

Na poslednom zasadnutí 6. júna 2024 znížila Rada guvernérov ECB sadzby o 0,25%. Išlo prvé znízenie úrokových sadzieb po obodobí ich zvyšovania.

Najbližšie zasadnutie ECB sa bude konať 18.7.2024

Vzhľadom na vývoj inflácie sa očakáva, že ECB do konca roka pristúpi k ďalšiemu postupnému znižovaniu sadzieb. To či znižovanie bude pokračovať už na najlbižšom zasadnutí v lete (18.7.) alebo až na jeseň (zasadnutia 12.9. a 17.10.) bude závisieť od vývoja inflačných tlakov. Analytici očakávajú, že do konca roka by sadzby mohli klesnúť o ďalších 0,50 až 0,75%. To by následne implikovalo aj pokles sadzieb na termínovaných vkladoch.

Vývoj depozitnej sadzby ECB od roku 2000Ak chcete dostávať informáciu vždy keď pridáme nový článok, alebo zaktualizujeme niektorý zo starších, prípadne sa zmenia úrokové sadzby, nechajte nám svoj mail.