mBank

mBank S.A.

Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách v % p.a.

SplatnosťÚroková sadzba v % p.a.
1 mesiac
3 mesiace0,01%
6 mesiacov0,01%
9 mesiacov0,01%
1 rok0,10%
2 roky
3 roky
4 roky
5 rokov