Unicredit

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách v % p.a

SplatnosťÚroková sadzba v % p.a.
1 mesiac2,00%
3 mesiace
6 mesiacov2,50%
9 mesiacov
1 rok3,00%
2 roky
3 roky
4 roky
5 rokov