Prečo neponúkajú všetky banky rovnaké sadzby na termínované vklady?

Na prvý pohľad sa zdá, že všetky banky podnikajú na rovnakom trhu regulovanom Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska. A tak majú rovnaké vstupné podmienky čo sa týka depozitov a preto by mali klientom ponúkať rovnaké sadzby na termínované vklady.

Aj bankovníctvo je podnikanie ako každé iné. Jednotlivé subjekty sa v snahe získať viac klientov odlišujú ponukou a cenami.

A v prípade banky a termínovaných vkladoch je jasné, že produkt je identický naprieč všetkými bankami. Aspoň pokiaľ sa bavíme o klasickom termínovanom vklade neviazanom na iný produkt (viď. kombi vklady). A tak jedinou odlišnosťou je cena termínovaného vkladu, teda ponúknutá úroková sadzba.

Do rozhodovanie o ponúkaných sadzbách však vstupuje aj ďalší faktor a to likviditná pozícia banky.

Ak má banka dostatok primárnych zdrojov od klientov (veľa klientov = veľa účtov = veľa zdrojov) tak nepotrebuje získavať ďalšie za cenu platenia vysokých úrokov.

Ak je banka menšia, s menším počtom klientov a teda nižšími zdrojmi, potom je ochotná za dodatočné zdroje zaplatiť vyššiu cenu.

Ak si pozriete prehľad úrokových sadzieb na termínované vklady, tak ľahko zistíte, ktorá banka je veľká s dostatočnými zdrojmi a ktorá je menšia.