Prima banka

Prima banka Slovensko a.s.

Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách v % p.a.

SplatnosťÚroková sadzba v % p.a.
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
9 mesiacov
1 rok1,80%
2 roky2,00%
3 roky2,20%
4 roky2,20%
5 rokov2,20%