Čo je to termínovaný vklad a ako funguje?

Termínovaný vklad je najjednoduchší a najmenej rizikový spôsob zhodnocovania voľných peňažných zdrojov.

Pri založení termínovaného vkladu sa stanoví výška vkladu (istina), začiatok a koniec vkladu a úroková sadzba, ktorou sa daný vklad bude úročiť. Počas trvania vkladu klient nemôže prostriedky (istinu) používať a v deň skončenia vkladu sa mu na účet pripíše istina aj úrok očistený o zrážkovú daň.

Zrážková daň pri vyplatených úrokoch je na Slovensku 19%. Banka ju strháva a odvádza finančnej správe automaticky, klient – vkladateľ už potom nemusí podávať daňové priznanie.


Vyskúšajte si našu kalkulačku úrokového výnosu z termínovaného vkladu tu.


Výška úrokovej sadzby závisí od výška, splatnosti vkladu a konkrétnej banky.

Termínovaný vklad je najbezpečnejšou formou zhodnocovania voľných prostriedkov preto, že banka garantuje klientovi – vkladateľovi, že mu vráti celú istinu aj dohodnutý úrok. Na rozdiel od investičných produktov sa vkladateľovi nemôže stať, že by prišiel o celú istinu alebo časť svojho vkladu.

Mnohé banky ponúkajú zvýhodnené úrokové sadzby na termínované vklady, ak klient zároveň súhlasí s investíciami do fondov, ETF alebo akcií. V takom prípade dostane výhodnejšiu úrokovú sadzbu na termínovaný vklad, ale časť peňazí investuje do rizikovejších investičných produktoch, v ktorých môže o svoju investíciu prísť.

Jediné riziko, ktorému klient pri uzatvorení termínovaného vkladu čelí, je riziko krachu banky. Ak výška jeho vkladu presahuje maximálny objem stanovený Fondom ochrany vkladov, môže prísť o istinu aj úrok presahujúci túto úroveň.