Sadzby na termínované vklady v Čechách

Mnohí zo sporiteľov uvažujú o tom či nie je výhodnejšie uzatvárať termínované vklady v cudzine. Aj preto sme sa minule zaoberali výškou úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch v Rakúsku. Tentokrát sa pozrieme do krajiny, ktorá je nám najbližšia. Neexistuje tam jazyková bariéra a komunikácia s akoukoľvek bankou je o to jednoduchšia.

Česká republika nie je členom eurozóny a má stále vlastnú menu: Českú korunu.

A to je aj dôvodom prečo banky nie sú veľmi aktívne na trhu eurových depozitov. Eurá a likvidita v nich nie je pre české banky dôležitá. Aj preto je hľadanie výhodného eurového termínovaného vkladu v Čechách ťažké. Všetky ich majú v ponuke, ale nemajú dôvod prečo ponúkať aj zaujímavé sadzby.

Prešli sme si ponuky vybraných českých bánk a tu je prehľad toho aké ponúkajú sadzby na eurové termínované vklady.

Sadzby na eurové termínované vklady v Čechách [v % p.a.]

EUR1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov
Česká spořitelna
Komerční banka0,01%0,01%0,01%0,01%
ČSOB0,01%0,10%0,50%1,00%
Moneta0,00%0,00%3,50%0,00%
Raiffeisen0,01%0,01%2,50%0,01%
Unicredit2,00%0,01%2,50%3,00%
FIO banka0,02%0,03%0,04%0,06%
k 12.4.2024

Z prehľadu vyššie môžme jednoznačne konštatovať, že eurá sa do českých bánk nosiť neoplatí. Ak si ponúkané sadzby na eurá porovnáte s tými, ktoré vám ponúknu slovenské banky tak doma dostanete určite lepšie možnosti.

Ponúkané sadzby na termínované sklady na Slovensku nájdete tu.

V tabuľke vyššie je vidno, že občas niektorá z bánk pripraví pre klientov špecifickú ponuku (aktuálne napríklad Moneta na 6 mesiacov), ktorá môže byť zaujímavá. Z dlhodobého porovnania však vyplýva, že sadzby na eurá sú výhodnejšie v krajinách eurozóny, teda tam kde je domácou menou euro.

A ešte dôležitá informácia o ochrane vkladov.,V Čechách je riešená rovnako ako na Slovensku, len inštitúcia sa volá Garanční systém finančního trhu. Vklady v Čechách sú chránené do výšky 100 000 euro na vkladateľa a banku.

Pre zaujímavosť uvádzam aj výšku sadzieb na termínované vklady v českých korunách.

Sadzby na korunové termínované vklady v Čechách [v % p.a.]

Česká koruna1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov
Česká spořitelna4,10%4,50%3,80%3,00%
Komerční banka4,50%4,00%3,00%
ČSOB4,50%4,25%4,00%3,00%
Moneta0,01%5,00%4,00%3,50%
Raiffeisen4,50%4,50%4,00%3,00%
Unicredit5,00%4,50%4,00%3,50%
FIO banka3,30%4,00%4,10%4,00%
k 12.4.2024

Sadzby na korunové termínované vklady sa odvíjajú od referenčných sadzieb Českej Národnej banky, ktorá je menovou autoritou v Českej republike. Referenčná sadzba je aktuálne 5,25% a sadzby v Čechách na českú korunu sú tak vyššie ako tie na eurách.

Pri bližšom pohľade si všimnete, že dlhšie splatnosti (12 mesiacov) ponúkajú nižšie sadzby ako kratšie splatnosti (1 – 3 mesiace). Dôvodom je výhľad vývoja, keď sa všeobecne očakáva pokles úrokových sadzieb v Čechách v blízkej budúcnosti.

Prečo sa neodporúča meniť eurá na českú korunu a ukladať ich na termínovaný vklad

Ak zvažujete, že si svoje eurá vymeníte na české koruny a tie uložíte v Čechách, aby ste dosiahli vyšší výnos, tak to nerobte.

Úplne vážne to nie je dobrá stratégia.

Ak totiž v budúcnosti budete meniť české koruny späť na eurá je veľmi pravdepodobné, že výmenný kurz bude iný ako ten za ktoré ste menili eurá na českú korunu.

Kurz môže byť lepší ale aj horší a tak sa zbytočne vystavujete kurzovému riziku, ktoré vás môže obrať nielen o výnos ale dokonca spôsobiť vám aj stratu. Čo by znamenalo, že z pôvodnej istiny v eurách po výmene na české koruny, zinkasovaní úroku a výmene späť na eurá bude mať menej ako ste mali na začiatku. A to určite nechcete.

Kurz EUR/Česká koruna sa za posledných dvanásť mesiacov pohyboval v rozpätí 23,30 až 25,30, čo je temer rozdiel skoro 10%.

Za posledných 5 rokov je rozdiel medzi minimom a maximom výmenného kurzu skoro 20%. A takú stratu určite nechcete zaznamenať.


Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *