BKS

BKS Bank AG

Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách v % p.a.

SplatnosťÚroková sadzba v % p.a.
1 mesiac0,50%
3 mesiace0,65%
6 mesiacov2,50%
9 mesiacov
1 rok2,50%
2 roky
3 roky
4 roky
5 rokov