Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa a.s.

Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách v % p.a.

SplatnosťÚroková sadzba v % p.a.
1 mesiac0,01%
3 mesiace
6 mesiacov1,50%
9 mesiacov
1 rok1,70%
2 roky2,00%
3 roky2,50%
4 roky
5 rokov