Ochrana termínovaných vkladov – čo je to Fond ochrany vkladov a ako funguje?

Fond ochrany vkladov (FOV) je zriadený na základe európskej legislatívy a slúži na garanciu vkladov a ochranu klientov pred platobnou neschopnosťou finančných inštitúcii.

FOV chráni vklady fyzických a právnických osôb až do výšky 100 000 eur. Ide o súhrn vkladov jednej osoby v danej banke. To znamená, že ak máte v jednej banke viacero účtov či vkladov, a súčet prostriedkov na nich presahuje 100 000 eur tak ste chránený len do výšky 100 000 eur. Zvyšné prostriedky by ste si museli od insolventnej banky vymáhať v konkurznom konaní.

FOV chráni aj vklady v cudzích menách. Tie sa prepočítajú na eurá kurzom NBS v deň vyhlásenia insolventnosti a započítajú sa k ostatných prostriedkom, ktoré klient v banke má.

V prípade, že banka nie je schopná splácať svoje záväzky (vklady), tak FOV poverí inú banku výplatou chránených vkladov fyzických a právnických osôb. Informáciu, ktorú banku poveril výplatou a ako bude výplata prebiehať FOV zverejní tak aby bola dostupná pre čo najširšiu skupinu obyvateľov.

Fond ochrany vkladov je právnická osoba, ktorá tvorí svoju istinu z príspevkov bánk podnikajúcich na Slovensku.

Webová stránka Fondu ochrany vkladov